Muzisch project Het Plein

Jongslag ligt aan het schoolplein, een plein dat ook mee opgenomen werd in het Masterplan. Een gedroomde aanleiding om met dit gegeven aan de slag te gaan en zo kunst in de dagdagelijkse werking van de klas te integreren. Het plein: wat zien we vandaag? Hoe kunnen we dit plein invullen? Hoe situeert de school zich op dit plein? Verbinding school en gemeente? Laat ons dit plein dromen.

 

Drie artiesten nemen de klas op sleeptouw. Drie verschillende blikken op eenzelfde thema. Drie mogelijke manieren om eenzelfde ding te begrijpen, aan te voelen, te benaderen.

Blik openen, visie verruimen door vanuit diverse perspectieven en media te kijken naar, te werken met eenzelfde thema. Hoe werkt kunst, hoe werkt theater? Kunst gebruiken om mee de toekomstige generatie vorm te geven. Kunst in de klassen niet om Kunstenaars te vormen, wel om flexibele geesten aan te wakkeren die in de maatschappij leven en staan en deze mee vorm geven. Vandaag. Morgen. Burgers in spe in een steeds veranderende maatschappij. Burgers van de Wereld.

 

Naast parcours in de klas, ook een terugkoppeling naar Westrand zelf. De klasjes komen in februari naar Westrand voor een bezoek aan de interactieve installatie Imaginaire Stad van Pantalone en een workshop architectuur. Proces is belangrijker dan eindresultaat. Het is belangrijker om een traject met de klas af te leggen, hen echt mee te nemen in de denk/kijkwereld van de artiest/geluidskunstenaar/architect. Vorm staat vrij: van boekje tot tentoonstelling… Het is geen premisse om met de drie artiesten samen te werken aan één eindresultaat.

 

De hele klas neemt deel aan het traject. Leerkracht ook. Er wordt zoveel mogelijk gewerkt op de school. Dit om wat ‘in te breken’ in de dagdagelijkse werking van de school. Hopelijk brengt dit niet enkel iets teweeg in de betrokken klasjes maar in de hele schoolgemeenschap. Het traject wordt uitgewerkt rekening houdend met de eindtermen en met het psychologisch groeiproces van kinderen.

 

Op 21 september ging Het Plein van start met een inleiding op het Masterplan door Ilse Eylenbosch, diensthoofd Mobiliteit Dilbeek. Daarna werken ze nog met Emmanuel Bayon (beeldende ingrepen/herstellingen), de architectes van W.A.U.W. (toekomstig plein/voorstellen en maquettes) en met geluidskunstenaar George De Decker (auditief imaginair plein).

 

Nu hebben ze net enkele dagen gewerkt met Emmanuel Bayon, een Franse kunstenaar. Emmanuel Bayon neemt met een mild soort activisme een aparte positie in als kunstenaar. Als ‘stadsverzorger’ zoekt hij in de straat naar kleine gebreken die hij herstelt met recuperatiemateriaal en in een opvallend kleurtje zet. 

 

Op 15 februari 2016 gingen we naar de Westrand om kennis te maken met de Imaginaire stad. De Imaginaire Stad is een interactief kunstwerk, een ingenieus bouwspel, een fantasiestad in handen van kinderen. Er wordt gewerkt met maar liefst 25 000 bouwstenen! De stad wordt op de grond en op onregelmatige tafels van verschillende hoogtes gebouwd. Vijf eilanden symboliseren de vijf continenten. De Imaginaire Stad ontstaat, groeit en evolueert dankzij de inbreng van de bezoekers. De stad is een levend weefsel en verandert voortdurend, van dag tot dag, van uur tot uur. Waar de ene bezoeker stopt met bouwen, vindt een andere bezoeker zijn begin. Je bouwt alleen of samen. Of je bouwt naar elkaar toe.